Máy quấn màng PE kiện gạch cho Công ty Cổ phần Chiến Thắng tại Gia Lai.

Chiến Thắng là một trong những đơn vị tiên phong trong sản xuất gạch không nung tại khu vực Tây Nguyên. Sở hữu dây chuyền sản xuất gạch không nung công suất lớn, do vậy, sử dụng nhân công xếp gạch gặp nhiều vấn đề về sức người, năng suất và chi phí.

Năm 2020, lãnh đạo công ty Cổ phần Chiến Thắng đã quyết định đầu tư hệ thống xếp gạch và thu khay tự động, được tích hợp máy quấn màng PE kiện gạch của chúng tôi.

Sử dụng máy quấn màng PE kiện gạch giúp đơn vị tiết kiệm chi phí, đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình bảo dưỡng, đặc biệt giữ an toàn trong quá trình lưu kho, vận chuyển.

Máy quấn màng PE

Giải pháp máy quấn màng PE của chúng tôi có thể  sử dụng cho nhiều lĩnh vực như thực phẩm đồ uống, hóa chất, mỹ phẩm, vật liệu xây dựng, phần cứng,….